augalų apsaugos konsultantas

augalų apsaugos konsultantas
augalų apsaugos konsultantas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Kenksmingųjų organizmų naikinimo ir saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo klausimais konsultuojantis specialistas arba komercines paslaugas teikiantis subjektas, įskaitant privačius savarankiškai dirbančius fizinius ir juridinius asmenis, viešuosius konsultavimo paslaugų teikėjus, prekybos agentus, maisto produktų gamintojus ir mažmeninės prekybos atstovus. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425427&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. plant protection advisor vok. Pflanzenschutzberater, m ryšiai: susijęs terminaskenksmingųjų organizmų naikinimas šaltinis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 63-3162)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Pflanzenschutzberater — augalų apsaugos konsultantas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Kenksmingųjų organizmų naikinimo ir saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo klausimais konsultuojantis specialistas arba komercines paslaugas teikiantis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • plant protection advisor — augalų apsaugos konsultantas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Kenksmingųjų organizmų naikinimo ir saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo klausimais konsultuojantis specialistas arba komercines paslaugas teikiantis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”